National Organizing CommitteesAbhijit K Das, IACS, Kolkata Pradeep K Gupta, RRCAT, Indore
Alka A Ingale, RRCAT, Indore Pradeep Shukla, Assam University, Shilchar
Anandi L Verma, Amity University, Noida Prafulla K Jha, MS University Baroda
Ajay K Sood, IISc, Bangalore Prasanta K Mukherjee, IACS, Kolkata
Anushree Roy, IIT Kharagpur Ranjan K Singh, Banaras Hindu University, Varanasi
Archana Gupta, MPJ University Bareilly Ranjana Mehrotra, National Physical Laboratory, New Delhi
Ashutosh Sharma, Secretary, DST, New Delhi R K Sharma, Solid State Physics Laboratory, New Delhi
Badiadka Narayana, Mangalore University Setu Gunasekaran, St. Peter University, Chennai
Bhagawantrao N. Jagatap, BARC, Mumabai Sharat Chandra, IGCAR, Kalpakkam
Chandra Prakash, Solid State Physics Laboratory, New Delhi Shantanu Rastogi, DDU Gorakhpur University
Deepak Srivastava, HBTI, Kanpur Shyam B Rai, Banaras Hindu University, Varanasi
Hubert Joe, Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram Shriganesh Prabhu, Tata Institute for Fundamental Research, Mumbai
Jai P Mittal, BARC, Mumbai Saibal Basu, BARC, Mumbai
K P Rajjapan Nair, Manipal University Siva Umapathy, IISc, Bangalore
Pankaj Mandal, IISER, Pune T R Ravindran, IGCAR, Kalpakkam
Phool C Mishra, Banaras Hindu University, Varanasi Vinod K Rastogi, Meerut University
Ponmalai Kolandaivel, Bharathiar University, Coimbatore V S Vijaykymar, Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram